Konferenssiohjelma

Tulostettava ohjelma

Keskiviikko 11.5.2016

9.00 – 9.30      Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30 – 10.00    Päivien avaus
–  Vararehtori Marja Sutela, TAMK
–  Professori Marja Kaunonen, TaY
–  Musiikkia, Pasi Raukola, TAMK

10.00 – 11.00  Keynote: Professori Pirjo Ståhle, Kohti tulevaisuutta – opettaja uudistumisen ytimessä

11.00 – 11.15   Tauko
11.15 – 12.15   Teemasessiot 1
12.15 – 13.15   Lounas
13.15 – 14.15   Teemasessiot 2
14.15 – 14.45   Kahvit
14.45 – 15.45   Teemasessiot 3

17.00 – 22.00  Veeti Kallio TTT-KlubillaPressikuva: TTT

Illan ohjelmassa on verkostoitumista buffee-illallisen merkeissä ja kaiken kruunaa suuressa suosiossa oleva karismaattinen Veeti Kallio duo tunnelmallisella TTT-Klubilla. Esitys sisältyy konferenssin osallistumismaksuun, mutta voit siitä huolimatta tiedustella iltaohjelmaan erillistä lippua vaikkapa ystävällesi. Buffee-illallinen alkaa klo 17, jonka jälkeen esityksestä nautitaan klo 19-22. TTT klubi on ainutlaatuinen keikka- ja konserttipaikka Tampereella. 240 paikkaisessa salissa pääsee näkemään artistin läheltä ja samalla nauttimaan anniskelusta ja hyvästä seurasta.

Torstaina 12.5.2016

9.00 – 9.25     Päivän avaus: Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto
–  Sairaanhoitajaliiton Pohjois-Hämeen alueyhdistyksen vuoden sairanhoitajan palkitseminen
9.30 – 10.50   Teemasessiot 4
10.50 – 11.15   Kahvi

11.00 – 11.15   Musiikkia, Allan Sääski, TAMK
11.15 – 12.15   Keynote: Professori Kirsti Lonka, Oivaltava oppiminen

12.15 – 13.15   Lounas
13.15 – 14.15  Teemasessiot 5
14.15 – 14.45   Kahvit
14.45 – 15.30  Teemasessiot 6
15.30 – 15.45  Päivien päätös, koulutusjohtaja Lea Yli-Koivisto, TAMK

Teemasessioissa esitysten pituus on 15 minuuttia, jonka jälkeen on noin 5 minuuttia aikaa keskustelulle.

Keskiviikko 11.5.2016
11.15 – 12.15 Teemasessiot 1
1A. Teknologiatuetun oppimisen mahdollisuudet – pj Katja Joronen, Konsu-sali 3.krs
Videovälitteinen opetus uusi mahdollisuus potilasohjauksen opetukseen
Tiina Tarr, Anne Mohn, Teija Franck, Minna Syrjäläinen, Leena Salminen
Opiskelijoiden kokemukset videovälitteisestä opetuksesta työelämäläheisessä koulutuksessa
Sirkka-Liisa Halimaa, Marja Kopeli
Terveyden edistämisen uudistuvia työmenetelmiä oppimassa – videon tekeminen oppimistehtävänä
Annikki Jauhiainen, Katrina Hyvönen

1B. Monialaisen osaamisen karttuminen – pj Tuula-Maria Rintala, Yrjö Mäkelin -sali 6.krs
Sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimiskokemuksia USKALLUS-projektissa
Reetta Saarnio, Hannele Hokkanen, Tapani Heikinheimo
Hyvinvointivalmennus osaamisen kehittymisen välineenä
Marita Pirkka
Koulutusyhteistyöllä laatua ja osaamista työterveysyhteistyöhön
Eija Kyrönlahti, Maria Rautio

1C. Laatua ohjausosaamiseen –  pj Harri Kukkonen, Väinö Voionmaa -sali, 8.krs
Osaan ja uskallan – ohjausosaamista kehittämässä
Helena Hakulinen-Enroos, Sirpa Laitinen-Väänänen, Kirsti Vänskä, Päivi Kauppila
Sairaanhoitajien palaute ja arviointi osaamista ennustavat tekijät opiskelijaohjauksessa
Anna-Maria Tuomikoski, Heidi Ruotsalainen, Maria Kääriäinen
Opiskelijaohjaajakoulutuksen vaikuttavuus terveysalan opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamiseen
Anna-Maria Tuomikoski, Heidi Ruotsalainen, Maria Kääriäinen


13.15 – 14.15 Teemasessiot 2

2A. Monialaisuus oppimisessa – pj Seija Tiainen, Konsu-sali 3.krs
Kirjaviisaudesta käytännön taidoiksi – erikoistuvat lääkärit johtamisosaamista kehittämässä
Heli Parviainen, Elina Viitanen
Mielenterveystyön opetuksen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ylemmällä korkeakoulutasolla
Nina Kilkku
Ylemmän amk:n opiskelijoiden kokemukset monialaisesta tiimiopetuksesta
Sirkka-Liisa Halimaa, Pirkko Kouri, Arto Toppinen

2B. Digitaalisuus oppimisen tukena – pj Lasse Tervajärvi, Yrjö Mäkelin -sali 6.krs
Teknologiatuetussa oppimisympäristössä opitaan terveyden edistämistä yhteisöllisesti
Merja Männistö
Opiskelijoiden oppiminen ja sen tukeminen IkäOTe-kehityshankkeessa
Kaisa Pihlainen, Eija Kärnä, Päivi Sihvo
Hoitohenkilöstölle suunnattujen verkkokoulutusten tutkimusasetelmat, menetelmät ja oppimistulokset
Minna Törnävä, Meeri Koivula, Tarja Suominen

2C. Osaamisen osoittaminen terveysalan opinnoissa ja työelämässä – pj Minna Peltomaa, Väinö Voionmaa -sali, 8.krs
Osaamisen osoittaminen taitokokeella aidossa oppimisympäristössä
Stiina Storvik-Sydänmaa, Katariina Kunnas, Anne Mäenpää, Ulla Markkanen
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen arviointi toiminnallisten näyttöjen avulla
Marja Silén-Lipponen, Päivi Smahl
Osaamismittauksen käyttöönotto Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä – tavoitteena osaamisen läpinäkyvyys
Outi Aalto, Mira Perämäki, Katja Luojus

14.45 – 15.45 Teemasessiot 3
3A. Virtuaaliset oppimisympäristöt – nyt! – pj Heli Vesaranta, Konsu-sali 3.krs
Verkkoon, verkkoon! Koulutusten muuntaminen verkkomuotoon UKK-instituutissa
Nina Merivirta-Köykkä
Smart Moves – lisää terveellistä ja turvallista liikettä amikseen
Katariina Autio
Hoitotyön virtuaaliympäristön kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa
Taina Romppanen, Taneli Rantaharju

3B. Uusia menetelmiä ohjattuun harjoitteluun – pj Katja Luojus, Yrjö Mäkelin -sali 6.krs
Opiskelijamoduuli toimintamallina ohjatussa harjoittelussa
Elina Koota, Pia Kukkonen, Arja Suikkala
Hoitotyön opiskelijoiden käytännön harjoittelun kehittäminen opetusmoduulissa sisätautien vuodeosastoilla
Tarja Koskela, Anna-Kaisa Chen, Satu Mustakangas, Annukka Tuomikoski, Pia Mäenpää
Mielenterveyshoitotyön ohjatussa harjoittelussa olevan hoitotyön opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen
Anu Salhoja, Susanna Teuho, Tarja Tammentie-Sarèn

Torstaina 12.5.2016

9.30 – 10.50 Teemasessiot 4
4A. Palautteen ja mittarien kautta varmempaa osaamista
– pj Anna-Mari Äimälä, Konsu-sali 3.krs
Opiskelijaohjausosaaminen: mittarin kehittäminen
Maria Kääriäinen, Annukka Tuomikoski, Pirkko Sivonen, Heidi Ruotsalainen
Guidelines for translation and cross-cultural adaptation of non-technical skills rating instruments
Jussi P. Repo, Eerika Rosqvist
Oppimisen palautekulttuuri yhteisen kehittämisen keskiössä
Jenni Koponen, Johanna Holvikivi
Turhaa vai tärkeää? Opiskelijoiden arvio simulaatioharjoitteen merkityksestä
Lasse Tervajärvi, Seija Tiainen, Soile Mattila, Jouni Tuomi

4B. Pelillisyyden kautta uutta oppimista – pj Taru Lehtimäki, Yrjö Mäkelin -sali 6.krs
Pelataanko lääkehoitoa toimivammaksi?
Jouko Heikkilä, Johanna Leväsluoto, Janne Laine
Nurseus – Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen haltuun
Helena Vesaluoma, Taru Lehtimäki
Virtuaalinen infektio-osasto aseptiikan oppimisen tukena
Sari Mettiäinen
Hyötypelit käyttöön sosiaali- ja terveysalalla
Katja Raitio, Hanna Hopia

4C. Simulaatiolla laadukkaampaa hoitoa – pj Kati Hakkarainen, Väinö Voionmaa -sali, 8.krs
Lyhyt 2-tuntinen moniammatillinen traumatiimin simulaatiokoulutus kehittää tehokkaasti hoitoa
Eerika Rosqvist, Seppo Lauritsalo, Juha Paloneva
Vastasyntyneen elvytyssimulaatiokoulutus Keski-Suomen keskussairaalassa
Emilia Mäkinen, Mikko Hirvonen, Eerika Rosqvist
Kirurgian simulaatiokoulutusohjelmaa kehittämässä – sairaalaympäristön vaatimukset taitojen oppimisessa
Minna Silvennoinen
Laparoskopiasimulaattorin käyttökokeilu synnytys- ja naistentautiopin kliinisellä jaksolla
Reita Nyberg, Jutta Sikkinen, Kristiina Kujanpää, Johanna Mäenpää

13.15 – 14.15 Teemasessiot 5
5A. Terveysalan ammattilaiset kulttuuriosaajiksi
– pj Seija Tiainen, Konsu-sali 3.krs
Innostavaa oppimista kansainvälisessä yhteistyössä – ComfPro-hankkeen tuotoksia ja tuloksia
Sanna Laiho, Taru Lehtimäki
Sairaanhoitajille kielikoulutusta omien työtehtävien äärellä – Urareitti-hanke
Ella Hakala, Sirpa Rajala
Aspects describing learning in the clinical environment of culturally and linguistically diverse health care
Kristina Mikkonen, Satu Elo, Maria Kääriäinen

5B. Aktiivisuus ja osallisuus oppimisessa – pj Jouni Tuomi, Yrjö Mäkelin -sali, 6.krs
Osallistuvan oppimisen menetelmä lääkehoidon oppimisessa – hoitotyön opiskelijoiden näkökulma
Kirsti Sandell, Päivi Löfman
Aktiivinen oppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt hoitotyön koulutuksessa TAMKissa
Lea Yli-Koivisto, Lasse Tervajärvi, Sari Mettiäinen, Seija Tiainen, Susanna Seitsamo, Tiina Mäkinen
Metodin haaste? Opiskelijan aktiivisuus ja sen tukeminen opetusmenetelmin
Anna-Mari Äimälä, Jouni Tuomi

5C. Uusia tuulia orientoivaan harjoitteluun – pj Sari Mettiäinen, Väinö Voionmaa -sali, 8.krs
Prosessin läpikävely
Sini Eloranta, Riikka Maijala
Kokemusasiantuntijayhteistyö mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnoissa TAMKissa
Anne Kivimäki, Taina Ojaniemi, Eija Piikkilä
Orientoivan harjoittelun opetus tehostetun palveluasumisen yksiköissä: Living lab opiskelun alkuvaiheessa
Anne Mäenpää, Taru Lehtimäki, Terhi Pekkinen

14.45 – 15.30 Teemasessiot 6
6A. Työssäoppiminen – pj Taru Lehtimäki, Konsu-sali 3.krs
Työssäoppimisen pedagogiset käytännöt sosiaali- ja terveysalalla
Anne Virtanen
Tiimioppimismenetelmän soveltaminen Karelia AMKn sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa
Riitta Muhonen, Tarja Ruokonen, Päivi Sihvo, Minna Turunen

6B. Moniammatillisuutta ja hyvinvointia – pj Tuula-Maria Rintala, Yrjö Mäkelin -sali 6.krs
Potilasturvallisuutta edistävän toimintamallin yhteistoiminnallinen suunnittelu osana EVICURES-hanketta
Mari Salminen-Tuomaala, Liisa Ala-Hynnilä, Kati Hämäläinen, Heikki Ruohomäki
Moniammatillisen osaamisen kehittäminen diabeteksen hoidossa
Tuula-Maria Rintala, Pia Jaatinen

Posterit
Postereina esitettävät abstraktit
(Postereiden tiivistelmät avautuvat tästä linkistä)

1 Simulaatio-oppiminen TAMKissa 2010-2016 / Seija Tiainen
2 Virtuaaliset oppimisympäristöt terveyden-ja hoitamisen tutkinto-opetuksessa / Mari Virtanen, Johanna Manninen, Eija Raussi-Lehto, Maarit Sinisaari-Eskelinen
3 Simulaatio-opetuksella varmuutta akuuttihoitotyön taitoihin / Mari Salminen-Tuomaala
4 Pilotti Kirurgian koulutuskeskuksen ja TAMKin perioperatiivisen hoitotyön simulaatio-opetuksessa / Kristiina Vähämaa, Marita Kolari
5 Oppimispelin hyödyntäminen hoitotyön opetuksessa / Kristiina Rosqvist, Maaria Kokkonen
6 Yhteistyö terveydenhoitajaopiskelijoiden ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa / Irmeli Nieminen, Maritta Kivinen-Wahlroos, Mari Laaksonen, Elise Kosunen
7 Simulaatio-oppiminen Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla / Marika Arbelius-Iltanen, Ville Jalkanen, Heidi Kailasto, Heli Koivula, Samuli Kortelainen, Anne Partanen, Minna Peltomaa, Annukka Vahtera
8 Simulation-based learning in health care education: Student nurses learning experiences from the perspective of situational and contextual learning strategy / Raija Kokko
9 Virtuaalinen oppimisympäristö suun terveydenhoitotyön simulaatio-opetuksessa / Johanna Manninen, Mari Virtanen
10 Hätäsektiosimulaatiokoulutuksen vaikutus teknisten ja ei-teknisten taitojen kehittymiseen / Eerika Rosqvist, Seppo Lauritsalo, Pirkko Ratinen, Jussi P. Repo
11 Omaehtoinen elvytysharjoittelu terveysalan toimintayksiköissä / Irene Hynninen, Katja Luojus
12 The feasibility of the new translation guidelines for non-technical skills measures / Eerika Rosqvist, Jussi P. Repo
13 EU RADAR –hanke / Tuija Rasku, Seija Tiainen
14 Ammattikorkeakoulun terveysalan opettajien kokemuksia kansainvälisestä opettajavaihdosta / Tuula Mäkelä
15 Pohjois-Suomen korkeakoulujen välinen yhteistyö hyvinvointikoulutuksissa / Kristiina Simojoki, Paula Vaskuri, Päivi Rautio
16 Vertaisarviointi opiskelijamoduulissa / Arja Suikkala, Jutta Rahm, Venla-Maria Olowoniyi, Elina Koota
17 Kokemusoppiminen gerontologisen hoitotyön opiskelussa / Katja Hautsalo, Marjut Lindell, Sirpa Salin
18 Terveysviestintää: viestintää terveydestä -akateemisen moduulin kehittäminen / Heli Parviainen, Maija Gerlander, Tuula-Riitta Välikoski, Katja Joronen
19 Moniammatillisen opetuksen kehittäminen perusterveydenhuollossa / Kaisa Laatikainen, Mari Matveinen
20 Terveysalan ohjatun harjoittelun kehittäminen / Tuula-Maria Rintala, Harri Kukkonen
21 Esimiesten HR-osaamisen kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, verkkokoulutuksen rakentaminen / Outi Aalto, Katja Luojus, Mira Perämäki, Päivi Järvinen
22 An analysis of nursing students’ experiences of the empathy of their teachers / Kristina Mikkonen, Helvi Kyngäs, Maria Kääriäinen
23 Asiantuntijaolohuoneet terveysalan opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena / Hanna Kulla-Numminen, Susanna Teuho
24 Opiskelijapalautejärjestelmä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä / Mira Palonen, Tarja Kinnunen, Anne Konu, Marja Kaunonen
25 Koulutuksella tukea näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen / Anneli Pitkänen, Susanna Teuho, Tiina Surakka
26 Näyttöön perustuvan toiminnan pilottikoulutus PSHP:n hoitohenkilöstölle / Susanna Teuho, Meeri Koivula, Anneli Pitkänen

Konferenssijulkaisu (kokotekstijulkaisu)

taito2016-kansi-pienempi