Keynote speakers

Pirjo StåhlPirjo_MG_7323-20x30sRGBe on tieto- ja innovaatiojohtamisen professori, joka on toiminut viime vuodet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja
insinööritieteiden korkeakouluissa, ja sitä ennen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on juuriltaan pedagogi (opettajatutkinto ja väitöskirja kasvatustieteestä), mutta tehnyt työuransa pääosin monitieteisen tietojohtamisen saralla, jossa hänet on usein mainittu edelläkävijäksi: Hän on ollut Suomen ensimmäinen tietopääomajohtaja (Sonera 1998-2001),
ensimmäinen tietojohtamisen professori (Lappeenrannan
teknillinen yliopisto 2001-2007) ja hänen kirjansa Knowledge Management (1999) oli ensimmäinen suomalainen tietojohta-
mista käsittelevä teos. Pirjo Ståhle on julkaissut useita kirjoja ja yli sata artikkelia tieteellisissä ja populaareissa julkaisuissa sekä pitänyt lukuisia esitelmiä organisaatioiden uudistumiskykyyn, yliopiston johtamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvistä teemoista. Vuosina 1992-1997 hän ohjasi Helsingin yliopistossa lukuvuoden pituisia pedagogisia kehitysprosesseja, joista kymmenkunta toteutettiin lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kirsti Lonka 2012

Kuva: Linda Tammisto

Kirsti Lonka on kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosta. Hänen erikoisalansa on oppimisen psykologia. Hänen on kirjoittanut useita teoksia, joista uusin Oivaltava
oppiminen
ilmestyi vuonna 2015. Lonka on työskennellyt Helsingin yliopistossa assistenttina psykologian laitoksella (1986-1996) sekä tutkijalehtorina ja Pedagogisen yksikön
johtajana lääketieteellisessä tiedekunnassa (1996-2001). Jatko-opintonsa hän suoritti Toronton yliopistossa, ja väitteli psykologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1997. Hän on toiminut myös Tukholman Karoliinisen instituutin
ensimmäisenä lääketieteen pedagogiikan professorina ja
oppimiskeskuksen johtajana (2001-2005), vierailevana
professorina Karoliinisessa instituutissa (2007-2011) ja J.H. Bijtel – kunniaprofessorina Groningenin yliopistossa (2006-2008).