Call for papers

Tiivistelmäkutsu
Tule esittämään osaamiseen, taitojen oppimiseen, opettamiseen tai ohjaamiseen liittyvää
tutkimustasi tai kehittämistyötäsi TAITO 2016 – konferenssiin!
Esityksesi voi olla suullisena esityksenä tai posterina kotimaisilla kielillä tai englanniksi. Esityksen tulisi linkittyä jollain tavoin terveysalaan ja se voi koskea esim. opetusmenetelmiä, oppimis-
ympäristöjä, kehittämishankkeita, filosofiaa tai tutkimusta.

Tiivistelmän viimeinen jättöpäivä on 15.1.2016.  Runsaasta mielenkiinnosta johtuen tiivistelmän viimeistä jättöpäivää on jatkettu pe 5.2.2016 asti. Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään helmikuun aikana.

Ohjeet tiivistelmän laatimiseen
• Tiivistelmän enimmäispituus on 2500 merkkiä välilyönteineen
• Tiivistelmä sisältää esim. taustan, tarkoituksen, menetelmän/toteutustavan, tulokset sekä
johtopäätökset
• Tiivistelmistä kootaan abstraktikirja, joka jaetaan sähköisenä konferenssissa
Suullisen esityksen pituus 20 minuuttia (15 min esitykseen, 5 min lopusta keskustelulle)
• Tiivistelmät toimitetaan e-lomakkeella
Linkki e-lomakkeeseen

Kokotekstijulkaisu
• Esityksistä tehdään sähköinen kokotekstijulkaisu (full paper), johon halukkaat voivat kirjoittaa noin 3-7- sivun (10 000 – 20 000 merkkiä välilyönteineen) artikkelin
• Kokotekstit jätetään 9. 4. 2016 mennessä, ohjeet lähetetään kirjoittajille myöhemmin
• Kokotekstit julkaistaan ISBN- tunnuksella TAMKin julkaisusarjassa
• Kokotekstit lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen taito2016@tamk.fi

Ohjeita posterin laadintaan
Posteri vastaa tiiviisti kysymyksiin mitä, miksi ja miten, ja se keskittyy olennaiseen: tuloksien, tuotoksen tai toiminnan esittelyyn. Posterin runko voi olla esim. tutkimuksen/kehitystyön tausta ja tarkoitus, tehtävät/ongelmat, menetelmät sekä tulokset, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

• Otsikko on lyhyt ja ytimekäs, kirjainkorkeus on vähintään 2,5 cm.
• Tekijöiden ja oman organisaation nimet (ja mahdolliset logot) tulee olla selkeästi näkyvissä.
• Leipätekstin kirjasinkorkeus on vähintään 1,0 cm
• Posterin rakenne ja koko: pystysuuntainen; kooltaan A1, n. 70 x 100 cm.

 

DSC_7604-300x199